IZOBRAŽEVANJE ZA NPK MANIKER

Mani & pedi
Všečki (0)

V Akademiji Studio Lepota večkrat na leto razpišemo izobraževanje in usposabljanje za pridobitev certifikata NPK za poklica MANIKER-ka Iin PEDIKER-ka Znanja in delovne spretnosti pridobimo na različnih mestih in na najrazličnejše načine, tudi zunaj šolskih klopi. Torej ni pomembno, kako smo jih pridobili, sposobni moramo biti dokazati, da smo usposobljeni za delo, kar potrdimo z ustreznimi dokazili in neposrednim preverjanjem pred komisijo. Po uspešnem preverjanju in potrjevanju znanja kandidat prejme javno veljavno listino, ki se imenuje certifikat in izkazuje poklicno kvalifikacijo. Z njo delodajalcu dokazuje usposobljenost za delo na tem področju.Kdo je maniker? Maniker oblikuje nohte in izvaja osnovno nego rok in nohtov ter svetuje strankam pri negi nohtov in rok ter pri izbiri najprimernejših izdelkov in pripomočkov zanje. Njegova storitev so estetsko urejeni nohti in roke. Njegova storitev je estetsko urejanje nohtov in kože roke. Manikerjevo osnovno znanje je vezano na anatomijo roke in fiziologijo kože ter na poznavanje zgradbe in funkcije nohta.

Predavanja in vaje izvajamo v specialni učilnici, v majhnih skupinah. Vajam namenjamo večje število ur, ker želimo, da so naši kandidati dobro pripravljeni za začetek dela v novem poklicu. Kandidatom nudimo ustrezna svetovanja in interno preverjanje znanj pred preverjanjem in potrjevanjem znanja.

Usposabljanje traja 9 tednov ob sobotah ali med tednom, vmes so obvezne vaje (vsaj 5 modelov). Tečajnice vadijo druga na drugi, na roki Nail trainer, na modelih, na plastičnh konicah ... V ceno so všteti vsi tečaji, ki so v okviru usposabljanja NPK Maniker-ka, material in pripomočki, ki jih potrebujete na praktičnem delu tečajev in na vajah ter literatura. V ceno je vključen ves material in pribor, ki ga uporabljate v času uspsoabljanja na vajah. Na usposabljanju dobijo tečajnice učbenik, diplome in potrdilo o usposabljanju.

Izobraževanje zajema naslednje module:

  1. Osnovna manikira
  2. Terapevtska manikira
  3. Utrjevanje nohtov
  4. Podaljševanje s konicami
  5. Podaljševanje s šablonami
  6. Lakiranje in poslikava
  7. Korektura nohtov
  8. Tehnike nanašanja gelovNPK Maniker-ka lahko opravite tudi po posameznih modulih.

Med vsakim dnem so obvezne vaje (najmanj 5 modelov na teden), potekajo v Studiu Lepota po dogovoru. Vaje lahko izvajate tudi doma. Po uspešno opravljenih delavnicah za pridobitev poklicne kvalifikacije NPK Maniker/ka, sledita še dve preverjanji, in sicer:

  1. Interni izpit - Manikira:Izpit: Teorija: Test, Praksa na modelu: osnovna manikira z lakiranjem z rdečim lakom na eni roki in terpevstka manikira s francosko manikiro na drugi roki. 
  2. Interni izpit - Podaljševanje nohtov:

Izpit: Teorija: Test, Praksa na modelu: 3 nohti s konicami, 3 nohti s šablonami, 4 nohti korektura.

Število ur: 60 (teoretični in praktični del) + vaje 60 ur

Na koncu vsakega usposabljanja Akademija Studio Lepota organizira tudi preverjanje in potrjevanje za NPK Maniker-ka.

Kdaj začnemo naslednje usposabljanje, preverite na spletni strani sola.lepota.info