Uvod v refleksoterapijo v Ljubljani

Fizioterapija
Všečki (0)
3. oktober 2020
09:00 - 16:00
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Poglej na zemljevid
120,00 €
Vrsta izobraževanja
Skupinski tečaj

PROGRAM TEČAJA:

1. Uvod in predstavitev metode, zakonodajni okvir, organiziranost, zgodovina, poklicni standard in NPK, etični kodeks
2. Osnove refleksoterapije: teoretične osnove, princip delovanja in učinkovitost, mikrosistemi, refleksne vertikalne in horizontalne cone, orientacija in preslikava na mikrosistem dlani,
3. Refleksoterapevtska samopomoč: izhodišča in namen
4. Osnovna tehnika (palčni hod) - praktikum
5. Organi 1. horizontalne cone, preslikava, obdelava refleksnih con - praktikum
6. Organi 2. horizontalne cone, preslikava, obdelava refleksnih con - praktikum
7. Organi 3. horizontalne cone, preslikava, obdelava refleksnih con - praktikum
8. Predstavitev programa poklicnega usposabljanja za NPK refleksoterapevt (tečaj refleksoterapije) - predstavitev posameznih vsebinskih modulov.
9. Diskusija in zaključek.


O INŠTRUKTORICI TEČAJA:

Usposabljanje vodi priznana refleksoterapevtka in predavateljica Nada Tomazin Dokl, predsednica Sekcije refleksoterapevtov pri GZS/PTZ, soustanoviteljica Društva refleksoterapevtov Slovenije in soavtorica programa poklicnega usposabljanja refleksoterapevtov. Poleg terapevtskega dela se zavzema za ureditev statusa poklica, uskladitev zdravilske zakonodaje in promocijo refleksoterapije kot uporabne in učinkovite komplementarne metode ter sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj, izobraževanj in predstavitev refleksoterapije za strokovno in laično javnost.


Z refleksoterapijo se je prvič srečala v sedemdesetih letih, prva formalna izobraževanja opravila v osemdesetih v Sloveniji in tujini, bila ena prvih nosilk NPK v Sloveniji, nekaj časa je bila član komisije za NPK (dokler je bilo preverjanje še v domeni GZS). Kot terapevtka dela že preko 40 let, predava preko 25 let, v tem času je izobrazila cca. 300 refleksoterapevtov v Sloveniji. Predava tudi v tujini. Poleg RFT izvaja še številne druge komplementarne metode, ampak refleksna je njeno življenjsko poslanstvo.
Uvod v refleksoterapijo v Ljubljani

3. oktober, 2020
09:00 - 16:00
120,00 €