Pomen simbolov na kozmetični embalaži

Zakoni & Predpisi
Všečki (0)

Kaj pomenijo simboli na kozmetičnih izdelkih?

Na kozmetičnih izdelkih se pojavlja več oznak oziroma simbolov. Nekateri izmed teh se nam zdijo tako samoumevni, da se sploh ne vprašamo, kaj pomenijo. V Sloveniji za pravilno označevanje kozmetike skrbi Urad Republike Slovenije za kemikalije, ki je pripravil dokument z naslovom Vsebina in način označevanja kozmetičnih izdelkov, v katerem je podrobno razloženo, kakšne oznake mora imeti kozmetika, ki se prodaja pri nas. Ta pravila določajo, da morajo biti na embalaži navedene informacije o odgovorni osebi (ime proizvajalce in njegov naslov). Prav tako je treba označiti nominalno vsebino oziroma volumen proizvoda ob času pakiranja (razen pri tistih, ki so manjši od 5 gramov ali 5 mililitrov ter pri vzorčkih in izdelkih, kjer podatki o volumnu niso pomembni – ko se produkti merijo v kosih in ne v volumnu).

Minimalni rok trajanja in uporabnost po odprtju

Pri vseh izdelkih široke potrošnje, ki prihajajo v stik s kožo, je zelo pomembno označiti minimalni rok trajanja, ki je označen s peščeno uro. Večina kozmetičnih izdelkov ima rok trajanja več kot 30 mesecev, zato rok trajanja na njih ne rabi biti označen. Pri takih izdelkih je potrebno biti pozoren predvsem na znak odprtega lončka in številko, ki je navedena zraven, saj te znak označuje, koliko mesecev po odprtju je izdelek še uporaben.

Simbol odprtega lončka in pravila glede roka uporabnosti po odprtju izdelka je sprejela Evropska komisija 5. septembra 2003. Za številko, ki označuje število mesecev mora biti napisana še celotna beseda »month«, kar v angleškem jeziku pomeni mesec, ali pa okrajšava v obliki črke »M«, ki predstavlja latinsko besedo za mesec »Menses«. Skratka, če je na vaši kremi simbol z napisom 12 M, to pomeni, da jo je mogoče brez škode za uporabnika uporabljati 12 mesecev po odprtju posodice. Minimalni rok trajanja mora biti natisnjen tako na primarni embalaži (lonček, posodica, tuba …) kot na sekundarni embalaži (kartonski škatlici itd.) izdelka. 

Sestavine

Pri kremah je seveda zelo pomembno, iz kakšnih sestavin so narejene in te sestavine je potrebno navesti na embalaži izdelka (lahko je samo na škatlici). Po evropskih določilih je sestavina vsaka snov ali zmes, ki se med proizvodnim postopkom namenoma uporablja za izdelek. Seznam sestavin se navede pod izrazom »sestavine« ali njegovi angleški sopomenki »ingredients«. Snovi v kremi so navedene po velikosti od najbolj prisotne do najmanj prisotne. Snovi, ki so prisotne v manj kot 1 %, se lahko navedejo na koncu seznama v poljubnem vrstnem redu. Vsi morebitni nanomateriali v sestavinah morajo biti jasno označene.

Kaj, ko na embalaži zmanjka prostora?

Manj pogosti je znak knjižice in roke, ki pomeni, da varnostnih ukrepov za uporabo izdelka ali sestavin ni mogoče navesti na sami embalaži. To se navadno zgodi zaradi majhnosti embalaže, zato so te informacije potem navedene v neposredni bližini produkta. Najpogosteje so ti podatki navedeni na priloženem oziroma pritrjenem listku, etiketi, traku oziroma na kartici.

Katere informacije še najdemo na embalaži?

Na izdelku mora biti odtisnjena serijska številka produkta ali proizvodnje, preko katere je mogoče izdelek identificirati. Napisi na kremah morajo vsebovati še namen oziroma navodila za uporabo, če iz samega izdelka ni razviden način uporabe ter navedene varnostne ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri sami uporabi izdelka. Na izdelkih se lahko najdejo še različni drugi simboli, kot so sličice za ekološko ozaveščenost, razni certifikati, nagrade, lokalna pripadnost itd. Verjetno zelo malo potrošnikov ve, da je Evropska komisija določila, da mora biti na vsakem prodajnem mestu kozmetičnih izdelkov na razpolago pojasnilo o vsebini in pomenu simbolov, ki se pojavljajo na kozmetični embalaži.

Več o sami zakonodaji ter novicam iz sveta kozmetike najdete na Kremca.net, edinem slovenskem portalu, namenjenem vsem, ki se profesionalno ukvarjajo z lepotno industrijo. Na samem portalu Kremca.net lahko najdete vse pomembne dobavitelje, informacije o strokovnem izobraževanju, tečajih in delavnicah ter hitro in pregledno preberite novice in reportaže iz sveta profesionalne kozmetike.

Pomembni zakoni in predpisi za opravljanje lepotilnih dejavnosti

Zakoni:
Razno:

 

Pravilnik:

 

Za točnost podatkov ne jamčimo!

 

Prenesite si datoteko

Prenesite si datoteko

Prenesite si datoteko

Ali imate na stehan salona novo obestilo. Po novem mora obvestilo vsebovati tudi minimalni rok trajanja na embalaži kozmetičnega izdelka. Ob simbolu ali napisu "uporabno najmanj do konca" mora biti naveden datum. Obvestilo si sprintajte. 

Več predpisov najdete na naši podstrani predpisi in zakonodaja.
http://www.kremca.net/?page_id=31