Tetoviranje »na terenu«

Makeup
Všečki (0)

V zadnjem času se je na sekcijo kozmetikov obrnilo kar nekaj članov, ki bi želeli tetovirati na različnih konvencijah, koncertih in festivalih po Sloveniji. Zanima jih, kakšne pogoje morajo izpolnjevati.

Za odgovor smo se obrnili na zdravstveni inšpektorat, kjer pravijo, da je za dejavnost tetoviranja zunaj poslovnega prostora treba upoštevati določbe Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 104/2009 od 28. do 33. Člena.:

 • 28. Člen določa obvezno uporabo sterilnega pribora in rokavic za enkratno uporabo za izvajanje postopkov, pri katerih prihaja do prediranja kože, sluznic, hrustanca ali mišičnega tkiva (kamor sodita tako piercing kot tudi tetoviranje) in predhodno razkuževanje površine telesa pred prediranjem:
 • 33. Člen določa obvezo nosilca dejavnosti s seznanitvijo uporabnika z morebitnimi tveganji za zdravje, ki izhajajo iz posega, in o nadaljni negi po tetoviranju ali drugih podobnih postopkih.

Pravilnik zahteva tudi namestitev obvestila na vidnem mestu, ki mora vsebovati:

 • Seznam postopkov, ki jih nosilec dejavnosti izvaja,
 • Tveganja za zdravje uporabnikov ob izvajanju storitve (možnost prenosa nalezljivih bolezni, na primer HBV, HCV, HIV, pojava alergijskih reakcij, nastanka granulomov in keloidnih tvorb),
 • Nega, potrebna do zacelitve ran,
 • Pogoji za reverzibilnost posameznih posegov.
 • Otrokom mlajšim od 15 let se sme opravljati storitev tetoviranja, piercinga in drugih podobnih postopkov- le z dovoljenjem staršev oz. skrbnikov.
 • Glede implantiranega nakita pravilnik določa, da ta ne sme povzročati alergijskih reakcij in mora biti biokompatibilen in neškodljiv za zdravje ljudi.

Barvila za permanentno tetoviranja in za permanentni make up ne smejo vsebovati:

 • Prepovedanih primarnih aromatskih aminov azo barvil, ki lahko le te sproščajo,
 • Prepovedanih barvil,
 • Sestavin, ki so prepovedane v kozmetični zakonodaji,
 • Barvil za kozmetične izdelke, katerih uporaba je omejena,
 • Karcinogenih, mutagenih in reprotoksičnih substanc,
 • Nečistost, v koncentracijah, višji od največjih dovoljenih (PAH, beno(a)piren, svinec, Cr6+…), prisotnost sledi niklja in kroma (VI) mora biti označena na embalaži, skupaj z opozorilom (kot na primer »Vsebuje nikelj. Lahko povzroči alergijske reakcije.«)

Za barvilo za permanentno tetoviranje mora biti izdelana ocena varnosti za človekovo zdravje in izdelek mora biti pravilno označen. Biti mora sterilno in lahko vsebuje samo nujno potrebno količino konzervansov.
Skladno z določbo drugega odstavka 34. Člena omenjenega pravilnika mora nosilec dejavnosti upoštevati tudi določbe splošnih pogojev iz II. Poglavja pravilnika, razen zahtev za garderobo oziroma sanitarne prostore. Določbe splošnih pogojev so opredeljene od 3. Do 19. Člena pravilnika.

Mateja Loparnik Učakar
sekcija kozmetikov Obrtna zbornica Slovenije
članek objavljen v reviji Obrtnik, julij/avgust 2015