Delo na črno v kozmetični dejavnosti

Kozmetika
Všečki (0)

Obiskovalci kozmetičnih salonov si želijo strokovno, kvalitetno in varno opravljeno kozmetično storitev, zato v registriranih kozmetičnih salonih posvečamo telesu posebno pozornost. Žal se zaradi ugodnejših cen vse več ljudi poslužuje kozmetičnih storitev »na črno«.

Pri tem se najverjetneje ne zavedajo nevšečnosti ali celo nevarnosti, ki jim pretijo. V ta namen smo se članice kozmetične sekcije Območno – obrtne podjetniške zbornice Nova Gorica odločile, da bomo o tem javno spregovorile in poskusile ozavestiti ljudi.

Zaradi gospodarske krize se veliko brezposelnih v naši regije in tudi zaposlenih v drugih branžah poslužuje raznoraznih tečajev in kvalifikacije (NPK) za pridobivanje dodatnega znanja in s tem dodatnega zaslužka, kar predstavlja registriranim obrtnikom nelojalno konkurenco. Opazno nizke cene storitev delavcev »na črno« potrošnika hitro pritegnejo, zato le-ti večkrat izberejo ugodnosti namesto varnosti in kvalitete. Pod vprašajem ni le strokovnost izvajanja storitev, ampak tudi higiena, sterilnost instrumentov, kakovost in varnost aparatur, oporečnost in sestavina izdelkov, ki jih uporabljajo »samooklicane« kozmetičarke, pedikerji in manikerji. V neregistriranih salonih namreč nihče ne preverja zakonsko predpisanih določil, ki se jih je potrebno držati.

Problem predstavljajo tudi t.i. kozmetične storitve na domu. Registriran kozmetični salon po zakonu sme opravljati storitev na domu le, ko stranka zaradi telesne prizadetosti, duševnih motenj ali drugih razlogov ne more obiskati kozmetičnega salona. V nasprotnem primeru smo izvajalci in stranke v prekršku.

V kozmetični dejavnosti imamo večkrat letno redne in izredne sanitarne preglede. Pod drobnogled vzamejo naše celotno poslovanje, saj je skrb za naše zdravje potrošnika zelo pomembno. Pregled dnevnika sterilizacije, ustreznost sestavin kozmetičnih izdelkov, njihovi roki uporabe, jemanje vzorcev proizvodov, vode iz vodovodnega sistema, pravilno ravnanje s kužnim materialom (igle, skalpel, rezila), izobešenost zakonsko obveznih obvestil za potrošnike, ki nam jih zakonodaja predpise, so stalnica, s katero se srečujemo pri obisku sanitarnih inšpektorjev.

Pri opravljanju na primer pedikur in manikur uporabljamo pripomočke, ki so odporni na kemikalije in visoko temperaturo, saj so tako primerni za ustrezno razkuževanje in sterilizacijo. Veliko se poslužujemo pripomočkov za enkratno uporabo, s čimer preprečimo širjenje neželenih okužb in s tem zmanjšamo možnost prenosa nekaterih bolezni. Vsi aparati v salonu morajo biti aterstirani in redno servisirani. Kozmetični izdelki pa morajo imeti ustrezen certifikat in deklaracijo ter datum odprtja in rok uporabnost.

Pri delavcih »na črno« je v porastu uporaba neustreznih, celo zdravju škodljivih proizvodov (npr.: lepil za umetne trepalnice, gelov, lakov…) veliko takih, ki nestrokovno opravljajo svoje kozmetično storitve (raba nesterilnih instrumentov, napačno sanirani vraščeni noht, nepravilno striženje nohtov, pretirana uporaba brusilnih aparatov in rezil…) kar lahko privede do trajnih težav.

fb112

Zato bodite previdni, ne poslužujte se dela na črno- vaše zdravje je pomembnejše!Zatorej vas, sedanje in bodoče stranke, vabimo, da razmislite koliko denarja ste zares vredni. Kdor plača poceni, plača vedno najdražjo ceno. Izbira je vaša!

Članice kozmetične sekcije pri OOZ Nova Gorica