Obveščam vas o novosti spremembe ZGD-1

Kozmetika
Všečki (0)

Spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) in prekrški  8. avgusta 2015 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I). Med pomembnejšimi novostmije tudi obvezen zapis matične številke družbe na vseh dopisih** (sem spada tudi naročilnica), ki jih družba pošilja naslovniku. Tako mora biti na dokumentih obvezno izpisana celotna firma, njen sedež, registrski organ, pri katerem je družba vpisana, ter matična številka. Pri d. o. o. in d. d. mora biti zabeležen še znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov. Zapis številke registrskega vpisa družbe tako po spremembi ni več obvezen, bo pa namesto njega obvezna matična številka družbe. Če na dopisu teh podatkov ne bo, je to prekršek, za katerega je predvidena visoka denarna kazen, tako za družbo kot tudi za odgovorno osebo.

 ** - na vseh dopisih pomeni tudi na naročilnicah, dobavnicah, predračuni, avansni računi ter »navadni« dopisi