Označevanje kozmetičnih proizvodov

Kozmetika
Všečki (0)

Z 11. marcem 2005 prične veljati Zakon o kozmetičnih proizvodoh (Ur. l. RS, št. 110/03- prečiščeno besedilo in 47/04- ZdZPZ)

Vsi kozmetični proizvodi, izdelani po 11. marcu 2005, morajo biti opremljeni:
- s simbolom odprte posodice
- in imeti navedene alergene snovi, katere vsebujejo (okoli 450 sestavin).

Proizvodi, ki bodo dani v promet pred tem datumom, bodo v prometu lahko le do 24. septembra 2005.

OZNAČEVANJE KOZMETIČNIH PROIZVODOV

Vsi kozmetični proizvodi morajo biti ustrezno označeni in opremljeni s podatki o dobavitelju in kozmetičnem proizvodu.
- označbe morajo biti čitljive in dobro vidne, ter jih ni mogoče izbrisati.
- označbe morajo biti v slovenskem jeziku

 

Na označevanje morajo biti poleg trgovce pozorni tudi kozmetiki in frizerji, saj lahko stranke od njih zahtevajo v vpogled embalažo izdelka z vsemi podatki:

  • ime ali znak, ter naslov oz. sedež dobavitelja in država porekla
  • količina kozmetičnega proizvoda v času pakiranja (oznaka ni potrebna na embalaži z vsebino manjšo od 5 gramov ali 5 mililitrov, brazplčanih vzorcih, na izdelkih za enkratno uporabo in za embalažo, ki vsebuje več kosov, pri katerih podrobnosti o masi ali prostornini niso pomembne oziroma, če je na embalaži navedeno število kosov ali pa je število kosov zlahka vidno skozi embalažo ali če se proizvod običajno prodaja samo posamično.
  • rok trajanja oz. uporabnosti kozmetičnega proizvoda

a.) če je rok trajanja oz. uporabnosti 30 mesecev ali manj, je naveden z besedami uporaben do...,

b.) če je rok trajanja oziroma uporabnosti daljši kot 30 mesecev, proizvode označimo s simbolom "odprte posodice",

Grafični simbol "odprte posodice"

Ob katerem mora biti naveden rok trajanja oziroma uporabnosti po odprtju proizvoda, izražen v mesecih in/ali letih (kot naprimer: 12M); aerosoli (razpršila, laki in pene za lase) so izjema!

POZOR! V trgovinah (testerji), kozmetičnih in frizerskih salonih si morate označiti kdaj ste proizvod odprli oz. ga začeli uporabljati. (kot stranke lahko zahtevate vpogled na datum).

 

  • posebna varnostna opozorila pri uporabi proizvoda

Na notranji in/ali zunanji embalaži morajo biti navedena zlasti tista opozorila, ki so navedena v stolpcu "pogoji uporabe in opozorila" iz Prilog III, IV, VI in VII pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, ki morajo biti natisnjena na etiketi, kakor tudi posebna varnostna opozorila in napotki na kozmetičnih proizvodih za poklicno uporabo, zlasti v frizerstvu.

Kadar zaradi praktičnih razlogov (kot je npr. velikost ali oblika embalaže, način pakiranja in podobno) varnostnih opozoril ni mogoče navesti, mora izdelek vsebovati simbolj grafični "odprte knjige". V neposredni bližini pa morajo biti shranjena varnostna opozorila oz. listek s sestavinami, kateri mora biti vedno na voljo na vpogled.

 Grafični simbol "odprte knjige"

  • številka serije, ali v primeru, da proizvod ni bil izdelan v seriji, druga oznaka za identifikacijo proizvoda na proizvodu, razen, če je to iz praktičnih razlogov (premajhen proizvod) neizvedljivo, je ta podatek lahko naveden samo na zunanji embalaži.
  • namen uporabe proizvoda, če namen uporabe proizvoda ni razviden iz proizvoda samega.
  • sestavine oz. INGREDIENTS; navedene z INCI imeni po mednarodni nomenklaturi

PREPOVEDANA UPORABA DOLOČENIH SESTAVIN

Seznam vsebuje okoli 450 sestavin, ki jih je prepovedano uporabljati (radioaktivne, rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje),

  • na seznamu je po novem okoli 30 vrst alkoholov, ki poleg etanola lahko povzročajo alergije, uporabljale pa so se kot sestavina za odišavljanje,
  • na seznamu so še barvila, označena s črko E in številko, nedovoljeni UV filtri, formaldehid v previsokih koncentracijah.

Prenesite si datoteko

Prenesite si datoteko