Kozmetičarka sprašuje ali lahko sanitarna inšpekcija zaseže napravo?

Kozmetika
Všečki (0)
Sanitarna inšepcija lahko vedno zaseže napravo v kolikor iz priloženih papirjev niso razvidni vsi podatki. Zato bodite vedno previdni kje kupujete naprave. Vsaka naprava mora imeti oznako CE. 

Zelo pomembno je poreklo naprave. Ločimo proizvodnjo znotraj EU in zunaj EU. Znotraj EU je prost pretok blaga. Zato ima lahko naprava navodila uporabe v jeziku tiste države, kjer je bila proizvodnja. Če imaš navodila npr. v španskem jeziku moraš dokazovati da razumeš navodila. V kolikor je proizvajalec izven EU mora imeti naprava priložena slovenska navodila uporabe. V kolikor inšpektor posumi v slab prevod lahko zahteva poleg slovenskih navodil še angleški prevod.
 
Pomembno je tudi usposabljanje in seznanjanje z navodili uporabe za delo z napravami vseh zaposlenih. Iz navodil mora biti razviden proizvajalec naprave. Zakonsko se potem razlikujejo proizvajalci iz EU in izven EU - v tem primeru je potem proizvajalec dobavitelj. Vsaka naprava mora imeti priloženo garancijo, račun in izjavo o skladnosti. Po zakonu je dovolj da ima izjavo o skladnosti zastopnik, dobavitelj oz. prodajalec- izjave o skladnosti ni potrebno priložiti kupcu ob nakupu naprave. Na zahtevo inšpekcije je potrebno izjavo priložiti.
 
V navodilih uporabe so navedene tudi kontraindikacije- katere morajo biti strankam vidno označene. Prav tako je v navodilih označeno kako se naprava čisti in vzdržuje. Praviloma se morajo vse naprave za delo s strankami pregledati enkrat letno. Prav tako lahko sanitarna inšpekcija tudi zaseže kreme in jih da v analizo. Običajno je razlog za to sum, da so kreme prekoračile rok uporabe, določene sestavine ali pa je zamenjana embalaža.