ZAMP – Zakaj in kdaj niste dolžni plačevati

Kozmetika
Všečki (0)

Obrazložitev zakaj in kdaj niste dolžni plačevati avtorskih nadomestil kolektivni organizaciji ZAMP.  Odgovor na vprašanje kako prejeti nazaj denar, ki ste ga nekateri od vas plačali na podlagi neutemeljenih računov ZAMPa. Seznam radijskih postaj, ki ne predvajajo del, ki jih ščiti ZAMP.  Priporočilo pristojnemu ministru, da preveri odgovornost uradnikov, ker niso opravljali ustreznega nadzora nad kolektivnimi organizacijami in so s tem posledično povzročili velikemu delu gospodarstva milijone EUR nepotrebnih stroškov.

Vsa priporočila in obrazložitve v nadaljevanju so zapisana na primeru uporabe radijskih in TV postaj v frizerskih salonih.

Priporočila se lahko v primerljivih okoliščinah uporabljajo tudi za gostince, hotelirje, kozmetične salone, fitnes studie, in vse ostale, ki na podoben način javno priobčujete avtorska dela.

“V teh nekaj urah, ko je objavljen blog, sem dobil številna vprašanja zakaj tako podrobno opisujem celoten postopek in kako je treba izpeljati ustrezen postopek. Razlog je v tem, da s tem odpravim možnost različnih tožb in postopkov zoper sebe in da zagotovim, da bo postopek, ki ga boste sprožili zoper ZAMP pravno ustrezen in uspešen.

Za tiste, ki se jim ne da brati vsega, naj preberejo odstavek Kaj lahko predvajate, Postopek odpovedi ZAMPu in Nasveti plačnikom ZAMP.”

SNIP SNAP vs ZAMP

Začetek zgodbe je zelo preprost. Med striženjem v frizerskem salonu SNIP SNAP v Domžalah, je pogovor s frizerjem Brankom Josipovičem nanesel na številne prispevke, ki jih plačujejo frizerski saloni in na dejstvo, da za veliko od njih niti ne veste kaj konkretno plačujete in kaj konkretno dobite za vaše plačilo. Med naštevanjem vseh možnih plačil, članarin in drugih plačil, je Branko navedel tudi plačila, ki jih plačujete Združenju ZAMP.

Sam sem z začudenjem povprašal zakaj konkretno in kaj plačujejo frizerski saloni Združenju ZAMP in tu se je začela zanimiva zgodba. Po nekaj minutah sem Brankotu približno razložil kaj dela Združenje ZAMP, kakšna pooblastila ima in kaj lahko zaračunava. Skupaj sva ugotovila, da frizerski salon SNIP SNAP niti približno ne uporablja nobenih avtorskih del za katera bi mu lahko Združenje ZAMP izstavljalo kakršnekoli račune. Ob pogovoru sva ugotovila, da tudi večino njegovih kolegov, ki imajo frizerske salone, le malo verjetno uporabljajo karkoli, kar bi ščitilo Združenje ZAMP.

Dogovorila sva se, da skupaj  razrešiva ta mit in da mu bom dal jasna pojasnila ali in kdaj so frizerski saloni dolžni karkoli plačevati  Združenju ZAMP.

V nadaljevanju sledi opis celotnega dogajanja, ki je sledilo in obrazložitev in pojasnila zakaj frizerski saloni praviloma niso dolžni plačevati Združenju ZAMP popolnoma nič. Navajamo pa tudi obrazložitev v katerih primerih pa so saloni dolžni plačevati neko nadomestilo Združenju ZAMP.

KDO JE ZAMP IN KAKŠNA POOBLASTILA IMA?

Kaj ali kdo je Združenje ZAMP in kakšna pooblastila ima?

Združenje ZAMP je Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije – Društvo ZAMP - Združenje avtorjev Slovenije, ki ima sedež na Kersnikovi 10a v Ljubljani.

Združenju ZAMP je bilo podeljeno, dne 14.11.1997, dovoljenje št. 800-9/96, za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih. Obvestilo Urada RS za intelektualno lastnino o podelitvi dovoljenja je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 11/98.

ALI FRIZERSKI SALONI UPORABLJAJO DELA ZDRUŽENJA ZAMP?

Ali frizerski saloni uporabljajo dela za katera je pooblaščeno Združenje ZAMP?

Po natančnem pregledu poslovanja in analize vsebin, ki jih običajno uporabljajo  frizerski saloni, ki jim Združenje ZAMP izstavlja račune, smo prišli do naslednjih ugotovitev.

Frizerski saloni pri uporabi radijskih in televizijskih sprejemnikov in računalnikov:

 1. ne uporabljajo del književnosti,
 2. ne uporabljajo del znanosti,
 3. ne uporabljajo publicistike,
 4. ne uporabljajo prevode zgoraj navedenih del
 5. ne organizirajo branja teh del, in
 6. ne izvajajo recitacije teh del.

Frizerji imajo v svojih salonih praviloma radijske sprejemnike, nekateri od njih pa tudi televizijske sprejemnike, računalniško opremo za predvajanje vsebin in druge naprave za predvajanje zvočnih in/ali video vsebin.

Navedene naprave uporabljajo praviloma izključno za predvajanje glasbe. Glasbo predvajajo tudi z uporabo naprav za predvajanje glasbenih CDjev, DVDjev in drugih nosilcev zvoka za predvajanje glasbe.

Le zelo redki od njih občasno predvajajo video prenose športnih dogodkov, Fashion TV in filme.

Iz navedenih dejstev jasno izhaja, da frizerski saloni, ki smo jih analizirali, ne predvajajo avtorskih del, ki jih ščiti Združenje ZAMP. Zaradi navedenega ni nikakršne pravne in dejanske podlage na podlagi katere bi bili frizerji, ki so bili predmet analize, dolžni plačevati avtorska nadomestila Združenju ZAMP.

Posledično so tudi vsa plačila, ki so jih navedeni frizerji vplačali do sedaj, v primerih ko tudi do sedaj niso uporabljali zgoraj navedenih del, bila nezakonito zaračunana s strani Združenja ZAMP. To tudi pomeni, da se je Združenje ZAMP v teh primerih neupravičeno obogatilo na račun frizerjev. Združenje ZAMP je zato dolžno vsa tako zbrana sredstva vrniti plačnikom.

KAJ PRAVI NA NAŠA OPAŽANJA ZDRUŽENJE ZAMP IN URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO?

Z namenom ureditve razmer in razjasnitve dejanskih obveznosti, ki jih imajo frizerski saloni, smo dne 28.2.2013 na Združenje ZAMP po elektronski pošti naslovili  dopis s številnimi vprašanji. Odgovore Združenja ZAMP smo želeli pridobiti z namenom, da Združenju ZAMP damo možnost, da pojasni pravne in dejanske podlage za svoja ravnanja in za izdajanje računov frizerskim salonom. Dopuščali smo namreč možnost, da morda česa ne vemo in da bo Združenje ZAMP vseeno podalo razumna pojasnila in podlage za svoja ravnanja in ki bi  Združenje ZAMP pooblaščala, da vam je in vam še vedno zaračunava navedeni znesek.

Združenje ZAMP nam do danes, dne 9.4.2013, ni podalo nobenega odgovora in ni odreagiralo na prejeti dopis. Posledično nismo prejeli odgovora na niti eno vprašanje in prošnjo po pojasnilu. Povedano drugače. Združenje ZAMP je v celoti ignoriralo naš dopis in lastnike oziroma imetnike frizerskih salonov. V Sloveniji je trenutno približno 2600 frizerskih salonov in le ti predstavljajo velik del prihodkov Združenja ZAMP.

Dne 28.2.2013, smo  v skladu z 18. členom Uredbe o upravnem poslovanju, tudi na Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) poslali več vprašanj z namenom, da nam morda Urad pomaga in razjasni nekaj dilem. Urad je namreč nadzorni organ in bi moral zelo dobro poznati delovanje kolektivnih organizacij, ki jim je podelil dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Predvsem bi moral pri svojem delu zelo jasno in učinkovati nadzirati kaj delajo kolektivne organizacije in preprečiti kakršnokoli nezakonito ravnanje. Ker nismo razpolagali z nobeno informacijo, da bi urad v vseh teh letih ugotovil kakršnokoli nepravilnost pri delu Združenja ZAMP, smo pričakovali, da nam bo pojasnil posamezne dileme in nam odgovoril na poslana vprašanja na način, da nam obrazložil zakaj navkljub našim ugotovitvam morda obstaja obveznost plačila Združenju ZAMP in zakaj morda napačno razumemo obveznosti frizerskih salonov na eni strani in pravice Združenja ZAMP na drugi strani.

S strani Urada smo prejeli odgovor dne 15.3.2013. Odgovor ni podal ustreznih pojasnil in namesto, da bi Urad frizerskim salonom pomagal pri iskanju odgovora na vprašanje zakaj so ali pa morda niso zavezanci za plačilo Združenju ZAMP, Urad tega ni storil. Sami smo želeli rešitve, dobili pa smo odgovor, ki ni ne miš ne tič.

Odgovor, ki sta ga podpisala Mojca Pečar (Mojca.Pecar@uil-sipo.si ) in Janez Kukec Mezek (Janez.Kukec@uil-sipo.si ), po mojem osebnem mnenju ne odgovarja ustrezno na nobeno od bistvenih vprašanj. Še bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da Urad dobesedno napotuje frizerske salone, da naj plačujejo navedeni prispevek Združenju ZAMP zgolj iz same previdnosti, četudi morda niti ne bi predvajali navedenih del. Navedeno utemeljijo z obrazložitvijo, da frizerski saloni ne morejo vplivati na to kaj se bo predvajalo in da tako tudi ne morejo vedeti kaj se bo predvajalo in da je edina rešite, da ne predvajajo takih vsebin, da odstranijo radijske sprejemnike iz svojih salonov. V nasprotnem Urad opozarja, da jih bodo sicer ob morebitnem predvajanju vsebin, ki jih ščiti ZAMP, doletele kazni, ki so glede na znesek, ki ga sicer plačujejo ZAMP zelo visoke.

Povedano na kratko. Frizerji, kljub temu da je očitno prisoten sum, da verjetno plačujete nekaj kar ne uporabljate in kar ne bi bili dolžni plačevati, vas država ne bo ustrezno zaščitila. Še več, z navajanjem visokih kazni, ki vam jih lahko naprti država in kolektivna organizacija, vas država želi prepričati, da plačujte ZAMP iz previdnosti, ker nikoli ne veste kdaj vas bo doletela kazen države ali Združenja. Navedba, da odstranite radijski sprejemnik, ker je to edina resna možnost, da ne plačujete Združenju ZAMP je bila podana v smislu: ali si lahko privoščite, da odstranite radijski sprejemnik, ali pa boste raje nekaj malega plačali nekomu, ki do tega ni upravičen in boste imeli mir.

Navedeni odgovor ne odgovarja ustrezno na zastavljena vprašanja in ne daje ustreznih rešitev. Predvsem pa je tako odgovarjanje zgoraj omenjenih uradnikov nerazumljivo. Ko sem namreč prebral odgovor sem najprej še enkrat preveril ali je odgovor res poslal Urad RS za intelektualno lastnino, ki je nadzorna institucija te države.

Najbolj zaskrbljujoče je namreč dejstvo, da Urad kot nadzorni organ ni odgovoril na večino vprašanj v dopisu, da po mojem “grozi” s kaznimi in da iz odgovora ne izhaja, da bi preveril kaj sploh dela ZAMP z zbranim denarjem in koliko tega denarja sploh dobijo avtorji. V dopisu smo namreč opozorili, da obstaja utemeljen sum, da ves denar ostane na gospodarski družbi ZAMP d.o.o., ki izdaja račune in to kljub temu da je dovoljenje dobilo Združenje ZAMP in ne ZAMP d.o.o. Za lažje razumevanje: dovoljenje je dobilo Združenje ZAMP, račune pa izdaja istoimenska družba ZAMP d.o.o., ki pa je v zasebni lasti. Če ne pazite, sploh ne veste, da ste račune dejansko plačali družbi, ki je zgolj zastopnik Združenja. To, da ima ta družba isto ime kot Združenje in da je v zasebni lasti pa je zgolj »naključje«.

Ob zapisanem je tudi nemogoče razumeti kako lahko Urad ignorira opozorilo, da obstaja tudi sum, da si zaposleni na zasebni družbi in družba razdelijo ves denar in da karkoli ste frizerski saloni plačali za avtorje morda nikoli niti ni prišlo do avtorjev. Takšni zaključki bi namreč lahko izhajali iz podatkov AJPES o poslovanju gospodarske družbe ZAMP d.o.o.

Odgovora Urada tudi ni podpisal direktor Urada Luka Novak. Sam vidim možen razlog zgolj v tem, da je gospod Luka Novak avtor del, ki jih ščiti ZAMP in se je izločil iz postopka, ker mu kot avtorju in založniku mora biti v interesu, da ZAMP še naprej “(p)obira” denar frizerskih salonov”. Navedeni korak bi bil pravno korekten, vsebinsko pa obrazložitve nimamo, tako da lahko navedeno zgolj ugibamo. Zanimivo je tudi, da na dokumentu oba podpisnika, torej Mojca Pečar in Janez Kukec Mezek, ne navajata svojih funkcij na uradu.

Sam sem bom tu ustavil, saj ni naša naloga, da se pridušamo čez uradnike, ker nam to nič ne pomaga, bo pa seveda nov minister verjetno moral zagristi v to jabolko in se vprašati v interesu koga delajo posamezni uradniki na Uradu RS za intelektualno lastnino in koga dejansko ščitijo s svojim “delom”.

Pristojni se lahko vprašajo tudi naslednje. Po tem, ko sem Uradu in Združenju ZAMP poslal dopis s številnimi vprašanji in ko sem osnutek tega bloga dal na vpogled trem fizičnim osebam, je Združenje ZAMP spremenilo vsebino določenih spletnih strani in objavilo letno poročilo za leto 2011, hkrati pa nam ni odgovorilo na dopis. Uradu in pristojnim organom zato predlagam med drugim tudi primerjavo podatkov med družbo ZAMP d.o.o., podatki Združenja ZAMP za leto 2011 in analizo dejanskega denarnega toka in naslovniki računov in prejemniki teh plačil. Navedene podatke kombinirajte s  podatki iz tega bloga. Ne trdim, da je karkoli narobe, trdim samo, da je zanimivo branje in da so se vsaj meni odprla številna vprašanja, ki bi jih morali razrešiti v službah za nadzor nad revizijskimi družbami, policiji in uradu, saj Združenje ZAMP deluje po pooblastilu države.

KAJ LAHKO PREDVAJATE?

Iz razloga, ker nam Združenje ZAMP ni podalo odgovora, Urad RS za intelektualno lastnino pa nam je podal nekoristen odgovor in namesto, da bi uredil situacijo in opravljal ustrezen nadzor nad kolektivnimi organizacijami, posredno grozi frizerskim salonom ob morebitnih kršitvah s kaznimi, smo poiskali druge možnosti za rešitev problema.

Na podlagi dopisa Urada, kjer nas le ta opozarja, da nikoli ne vemo kaj konkretno vrtijo radijske postaje, smo poklicali nekaj radijskih postaj in jih prosili, da nam podajo pisno izjavo ali v svojih programih uporabljajo dela, ki jih ščiti Združenje ZAMP in ali plačujejo avtorske pravice Združenju ZAMP.

Logika je namreč naslednja. Če posamezna radijska postaja ne predvaja avtorskih del, ki jih varuje Združenje ZAMP in posledično ne plačuje avtorskih nadomestil Združenju ZAMP, potem tudi vi kot končni uporabnik ali poslušalec te radijske postaje, ne poslušate avtorskih del, ki bi jih ščitilo Združenje ZAMP in niste dolžni plačevati nadomestila Združenju ZAMP.

V nadaljevanju smo zbrali seznam radijskih postaj, katere lahko predvajate in niste dolžni plačevati prispevka Združenju ZAMP.

 1. Radio HIT
 2. Radio Capris

Ti dve zgoraj navedeni radijski postaji sta nam nemudoma po prejemu našega telefonskega klica poslali podpisane izjave, ki potrjujejo, da navedeni radijski postaji nista zavezanec za plačilo Združenju ZAMP in da s poslušanjem programov le teh, tudi vi niste zavezanci za plačilo Združenju ZAMP.

V nadaljevanju navajamo dodatno seznam radijskih postaj, ki so nam poslale nepodpisane izjave, da niso zavezanci za plačilo Združenju ZAMP in da s poslušanjem programov le teh, tudi vi niste zavezanci za plačilo Združenju ZAMP. Naj pred seznamom izrecno opozorim, da navedene radijske postaje niso poslale izjav, ki bile podpisane s strani pristojnih oseb in da še čakamo na navedene podpisane izjave.

 1. Radio Celjski val
 2. Radio Geoss
 3. Radio Radio
 4. Radio Viva
 5. Radio Maxi
 6. Radio Bakla
 7. Radio 1 Primorska; ENA NG,
 8. Radio 1 Štajerska; ENA MB,
 9. Radio 1 Dolenjska; ENA NM,
 10. Radio Odeon,
 11. Radio 1 Gorenjska; ENA GOR,
 12. Radio 1 Krvavec; ENA KR,
 13. Radio 1 Obala; ENA KP,
 14. Radio 1 Portorož; ENA PO,
 15. Radio 1 107,9; ENA LJ,
 16. Radio Goldi – Savinjski val
 17. Radio Urban
 18. Radio Radlje
 19. Radio Orion
 20. Radio Antena Gorenjska; G
 21. Radio Antena Velenje; Antena V,
 22. Radio Antena Celje; Antena C
 23. Radio Antena Maribor; Antena M
 24. Radio Antena Ljubljana; Antena LJ,
 25. Radio Antena Štajerska; Antena S

Pri vsaki radijski postaji, ki je poslala podpisano izjavo, se vam ob kliku na ime radijske postaje, odpre izjava posamezne radijske postaje. V njej je navedeno, da radijski program ne predvaja del, ki jih ščiti Združenje ZAMP in da posledično tudi njihovi poslušalci ne poslušajo in-ali predvajajo del ki jih ščiti Združenje ZAMP in torej posledično niso dolžni ničesar plačevati Združenju ZAMP.

V primeru, da še kakšna radijska postaja meni, da sodi na navedeni seznam, naj mi pošlje ustrezno potrdilo, ki mora biti podpisano s strani pristojnih oseb in jo bom objavil na navedenem seznamu.

Uporabniki pa si vsake toliko časa oglejte moj blog, saj bom tam objavil posodobljen seznam radijskih postaj, ki jih lahko poslušate in ki so poslale ustrezno podpisano izjavo.

Frizerski saloni lahko poleg navedenih radijskih postaj predvajate tudi vse nosilce zvoka (USB ključke, CDje, DVDje) ali predvajate glasbo z vseh virov glasbe (radio, TV, internet,…), če se pri tem ne predvaja del književnosti, del znanosti, publicistike, prevode prej navedenih del, branja takih teh del in recitacije teh del.

POSTOPEK ODPOVEDI ZAMPu

Kako sedaj ustrezno izpeljati postopek odpovedi plačevanja avtorskih nadomestil Združenju ZAMP v vseh primerih, ko ne uporabljate del, ki jih ščiti Združenje ZAMP.

Predlagam vam, da pošljete s priporočeno pošto Združenju ZAMP naslednje obvestilo:

»Spoštovani,

Sporočamo vam, da pri svojem delu ne uporabljamo dela, ki jih ščiti v skladu z dovoljenjem države Združenje ZAMP in da zaradi navedenega ne bomo več plačevali nadomestila Združenju ZAMP. Predvajamo program naslednjih radijskih postaj: (naštejte iz zgornjega seznama radijske postaje, ki jih dejansko predvajate in predložite kopije izjav radijskih postaj, da ne predvajajo dela, ki jih ščiti Združenje ZAMP).«

Če ste že v preteklosti uporabljali zgolj zgoraj navedene postaje, lahko dopisu dodate naslednji odstavek:

»Prosimo vas, da nam tudi povrnete sredstva, ki smo jih plačali vašemu Združenju v obdobju med ….. do……, saj smo predvajali program radijske postaje………….., ki je na spletni strani http://icdrjurijzurej.wordpress.com javno objavila, da ni zavezanec za plačilo Združenju ZAMP in ki nikoli do sedaj ni bila zavezanec za plačilo Združenju ZAMP. Navedeni znesek v višini………….nam prosim v roku 15 dni vrnite na TRR:…………………., ki je odprt pri banki…………….«

Navedeni dopis pošljite Združenju ZAMP priporočeno in s povratnico in vedno v vednost tudi Uradu RS za intelektualno lastnino. Pomembno je, da imate v rokah ustrezna dokazila, ki naj dokazujejo datume in vsebino tega kar ste poslali in vse kar pošljete na Urad mora le ta uradno dati v svoje evidence. Povedano drugače. Četudi bi Združenje ZAMP želelo ignorirati vaše dopise, tako kot je našega, bi Urad po uradni dolžnosti sporočila, ki ste jih poslali v vednost, moral zavesti v svoj arhiv in imate tako zagotovljena ustrezna dokazila.

Bistveno je, da potem, ko pošljete dopis in prenehate plačevati prispevek Združenju ZAMP, dejansko ne uporabljate del, ki jih ščiti Združenje ZAMP. Zgolj fiktivno navajanje, da ne uporabljate njihovih del oziroma navajanje lažnih podatkov lahko pomeni posledično visoko denarno in kazensko odgovornost. Ker vas večina dejansko ne uporablja navedenih del in jih verjetno tudi nikoli ne boste, navedeno opozorilo velja za zelo redke izjeme med vami, katerim bi morda prišlo na pamet, da bi zlorabili sistem. Namen bloga je, da vam pomagamo in ne da vas navajamo na to kako se da goljufati.

S prenehanjem plačevanja Združenju ZAMP, ste kljub temu še vedno dolžni plačevati v vseh primerih, ko uporabljate glasbo, avtorska nadomestila kolektivni organizaciji Združenju SAZAS in Zavodu IPF.

V nobenem primeru zgornji nasveti ne veljajo za Združenje SAZAS in Zavod IPF, saj navedeni kolektivni organizaciji urejata druge pravice, katere bomo obravnavali v blogih v prihodnosti.

NASVETI PLAČNIKOM ZAMP

Kaj se sedaj pričakuje  od frizerjev, gostincev, hotelirjev, kozmetičnih salonov, fitnes studiev, …..

 1. Uporabljajte radijske postaje, ki sem jih navedel.
 2. Pošljite dopis Združenju ZAMP, da ne uporabljate njihovih del in zahtevajte da vam povrnejo denar, ki so vam ga v določenih primerih neupravičeno zaračunavali.
 3. Prijavite Združenje ZAMP in odgovorne osebe Združenja pristojnim organom, vključujoč policiji, ki naj preveri ali v naši državi dejansko lahko zgolj ob sklicevanju na državno pooblastilo zaračunavaš nekaj za kar bi moral vedeti, da večina tvojih plačnikov ne uporablja. Če so vedeli, da jim radijske postaje ne plačujejo, ker ne uporabljajo del Združenja ZAMP, zaračunavali pa so vam, ki ste poslušali te radijske postaje, je navedeno vsaj nekorektno.
 4. Ker je policija bila do sedaj na področju sumov kaznivih dejanj kolektivnih organizacij neučinkovita, zahtevajte preko svojih združenj od notranjega ministra, da vam na tri mesece poroča kaj je naredil na navedenem področju in kakšni so učinki. Sam bi mu osebno predlagal izredno interno revizijo dela vseh zaposlenih na policiji, ki so kadarkoli delali na primeru Združenja SAZAS, Zavoda IPF, SAZOR in Združenja ZAMP.
 5. Pošljite dopise uradnikom na Uradu RS za intelektualno lastnino in jim opišite svoj problem.
 6. Pošljite elektronsko pismo svojemu poslancu in mu opišite kaj se vam je zgodilo in zahtevajte pisen odgovor kaj bo naredil z navedenimi informacijami. Tak odgovor poslanca ali dejstvo, da vam ni hotel odgovoriti, objavite na svoji Facebook-Linkedin  strani ali na svojem blogu. Poslanci so predstavniki ljudstva in ljudstvo ima pravico vedeti kakšna so njihova pojasnila in odgovori.
 7. Pošljite vprašanja svojim združenjem in zbornicam in jih vprašajte kaj konkretno delajo za svoje člane za članarino, ki jo plačujete. Sam namreč ne razumem, da vaše zbornice do danes niso rešile vprašanja pogosto neutemeljenih položnic, ki vam jih pošilja Združenje ZAMP.  Osebno tudi ne razumem, kako lahko vaše zbornice mirno tolerirajo, da plačujete  Združenju SAZAS v povprečju 50% višjo tarifo kot je cena v Evropi in da že leta na tem področju niso dosegle nobenih omembe vrednih rezultatov.

Spoštovani, brez vaše aktivnosti ne bo nič. Zato morate tudi sami opraviti svoj del aktivnosti. Torej vzemite si dve uri časa in poizkušajte izpolniti čim več zgoraj navedenih priporočil in pošljite čim več dopisov in objavite na svoji spletni strani ali Facebook strani odgovore pristojnih in vaša razmišljanja. Bodite aktivni državljani.

Če ne boste naredili nič, se tudi spremenilo ne bo nič in vas bo lahko »bril in strigel« vsak, ki ima pet minut časa. Brez zamere, toda točno to se vam dogaja sedaj.

NASVETI MINISTRU ZA GOSPODARSTVO

Kaj se pričakuje od ministra za gospodarstvo:

 1. Zahtevajte od Urada RS za intelektualno lastnino odgovore na vprašanja, ki smo jih poslali Uradu RS za intelektualno lastnino in na katera nismo prejeli ustreznih pojasnil.
 2. Zahtevajte poročilo kaj so uradniki Urada storili v okviru svojih nadzorstvenih funkcij na Uradu glede navedb v dopisu, ki so ga prejeli glede težav frizerskih salonov.
 3. Vprašajte jih, ali je normalno, da kolektivne organizacije ne odgovarjajo na pisma svojih uporabnikov in zakaj Urad na navedeno ne odreagira.
 4. Če menite, da obstajajo znaki nepravilnosti pri delu pristojnih na Združenju ZAMP in med uradniki, sprožite ustrezne postopke.
 5. Vprašajte pristojne kaj se dogaja s spremembami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in zakaj že skoraj dve leti stoji napisan v predalih urada in ministrstva.
 6. Vprašajte se ali so kolektivne organizacije res tako močne, da lahko ustavijo vsakega direktorja in ministra in diktirajo delo Urada in ali boste tudi vi pristali na diktat kolektivnih organizacij in na takšen način »dela« posameznih zaposlenih na Uradu, ki je do sedaj dokazano povzročil škodo slovenskemu gospodarstvu?

NASVETI NOVINARJEM

Vprašanja, ki bi jih lahko postavili novinarji:

 1. Vsa zgoraj navedena vprašanja. Naslovniki bi morali biti pristojni in odgovorni organi v Republiki Sloveniji.
 2. Vprašanje kako je mogoče, da je dovoljenje za kolektivno upravljanje dobilo Združenje ZAMP, sredstva pa pobira gospodarska družba ZAMP d.o.o.. Ne gre namreč za isti subjekt, kljub temu, da je ime skoraj identično.
 3. Kdo so lastniki družbe ZAMP d.o.o. in koliko zbranih sredstev so razdelili avtorjem, koliko pa so jih porabili za lastno delovanje.
 4. Prosite Združenje ZAMP, da vam pojasni svoja letna poročila. Predvsem jim pokažite izpis računa gospodarske družbe ZAMP d.o.o., ki je izdala uporabniku račun in pobrala denar in jih vprašajte, kje se vidi denar vseh frizerskih salonov v bilancah gospodarske družbe ZAMP d.o.o. in kako poteka prenakazilo denarja z gospodarske družbe ZAMP d.o.o., na Združenje ZAMP.
 5. Kako to, da so spremenili vsebino spletnih strani po tem, ko so prejeli dopis s strani frizerskih salonov.

UČINKI

Spoštovani frizerji in ostali plačniki Združenju ZAMP. Če drži podatek, da je v Sloveniji približno 2.600 frizerskih salonov in 400 kozmetičnih salonov in če drži, da na leto plačate v povprečju po 40,00 €, to pomeni, da ste skupaj že samo frizerski saloni in kozmetični saloni sedaj privarčevali 120.000,00 €, če boste predvajali zgolj radijske postaje, ki dokazano ne predvajajo del, ki jih ščiti Združenje ZAMP.

Če ob tem upoštevamo še vse ostale plačnike ki jim Združenje ZAMP morda neupravičeno zaračunava nadomestilo, se navedeni znesek lahko zelo hitro dvigne na nekaj stotisoč evrov.

Korak po koraku in gospodarstvo bo počasi lažje zadihalo. Cilj je, da se počasi rešimo vseh »davkov na neumnost«.

PRAVNO OPOZORILO

Celoten zapis in priporočila je treba upoštevati glede na specifiko vsakega od bralcev – posameznih uporabnikov.

Sam stojim za zapisanim, vendar pa ne prevzemam odgovornost v morebitnih tožbah in dejanjih državnih organov zoper tiste, ki bi upoštevali navodila, ne da bi se pred tem natančno pregledal položaj konkretnega subjekta ali zbornice ali združenja, ki je morebiti zavezanec.

In to ne zaradi tega, ker ne bi držalo kar sem zapisal, temveč zato ker si finančno ne morem privoščiti, da me spet tožijo kolektivne organizacije ali da bom končal še v kakšnem postopku, ki bi jih zoper mene sprožili zaposleni na Uradu RS za intelektualno lastnino, ker bi bili užaljeni, da si jim kdo upa zapisati, da naj ustrezno opravljajo svoje delo in preprečijo milijonske škode, ki jih je zaradi njihovega neizvajanja nadzora doživelo slovensko gospodarstvo in številni slovenski avtorji.

NAMIG UPORABNIKOM GLEDE CIVILNIH KAZNI

In še manjši namig. Kadarkoli dobite od kateregakoli odvetnika kolektivne organizacije dopis ali tožbo, v kateri od vas zahtevajo, da plačate civilno kazen, stroške ogledov “sodelavcev na terenu” in visoke odvetniške stroške, predlagam da vse skupaj skenirate in pošljete Uradu RS za intelektualno lastnino, svojemu poslancu, ministru in tržni inšpekciji in jih poprosite, da podajo mnenje, ali je z zahtevo in stroški vse v redu. Pri tem pazite, da ne zamudite rokov za odgovor, ki so vam jih postavili na sodišču. Striktno postavite vprašanje, ali se vam lahko zaračunava civilna kazen že v zahtevi kolektivne organizacije, ali pa le to lahko določi le sodišče.

NAMIG POSLANCEM GLEDE AVTORSKOPRAVNE ZAKONODAJE

Poslancem vljudno podajam naslednji predlog: po hitrem postopku sprejmite spremembe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in omejite stroške kolektivnih organizacij na 15%, oziroma zapišite, da se mora najmanj 85% fakturirane realizacije plačati avtorjem. Ter takoj ukinite civilno kazen, ki jo določa navedeni zakon. Ni namreč normalno, da se dogajajo primeri, kot ga opisujem v nadaljevanju: račun za zapadle obveznosti za manjši subjekt je znašal 266,13 €, skupaj s stroški odvetnika,  nadzora in civilno kaznijo pa je znašal dejanski znesek 861,65 €. Subjekt je ob tem še podvržen milosti ali nemilosti kolektivne organizacije in odvetnika le te. Poslanci ste soodgovorni, da z zakonom preprečite takšne anomalije in dobesedno izsiljevanje in ropanje slovenskega gospodarstva z zakonskim “žegnom” države.

ODGOVOR VSEBINSKIM RECENZENTOM ZAPISA

In še odgovor na komentarje, ki sem jih prejel s strani oseb, ki sem jim dal predhodno pregledat zapis.

Zakaj kot direktor nisem nič naredil takrat, ko sem imel vsa pooblastila in zakaj sedaj objavljam navedene podatke?

Odgovor je zelo preprost. Na uradu sem zaposlenim dal navodila, da je treba opraviti nadzor in zagotoviti zakonito delovanje kolektivnih organizacij. Posledica tega je bila, da zaposleni tako takrat kakor tudi danes ne opravljajo ustreznega nadzora nad kolektivnimi organizacijami, so pa hkrati ob tem zoper mene sprožili številne postopke in mi skupaj z ministrom posredno aktivno preprečili, da bi se zagotovilo zakonito in transparentno delovanje kolektivnih organizacij.

Povedano drugače. Določeni zaposleni, ki so odgovorni za navedeno področje niso naredili nič, da bi bil red pri delu kolektivnih organizacij, veliko pa so naredili, da bi me spravili z Urada.

Direktorji se menjajo, zaposleni in isti problemi pa ostajajo že dolga leta in nikomur se ne zgodi nič. Dokler zaposleni ne bodo poklicani na zagovor in jih bo nekdo vprašal kako je mogoče, da se že dolga leta dogajajo take stvari, kot jih opisujem v tem blogu, bo položaj ostal isti. Dejstvo je, da delo Urad ne opravlja ustrezno in to dejstvo ne bo spremenilo tudi tisoč nadaljnjih tožb in prijav kolektivnih organizacij, zaposlenih ali anonimnežev zoper mene.

Vsem, ki dvomijo v to, predlagam naslednje: zahtevajte v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja vse dopise in elektronsko pošto, ki sem jo v času svojega mandata poslal ministrom in zaposlenim na uradu. Država vam je navedeno dolžna zagotoviti, vi pa boste imeli veliko zanimivega branja in zelo hitro vam bo bolj jasno »kaj sem dejansko naredil in kaj nisem naredil« in zakaj se kaj ni premaknilo in zakaj tudi danes mnogi z velikim trpljenjem spremljajo moje bloge, kjer javno objavljam številne podatke, ki kažejo na zavestno sistemsko oškodovanje slovenskega gospodarstva in številnih slovenskih avtorjev in nepripravljenost države, da stvar uredi.

Verjetno se strinjate, da ni normalno, da plačujete zneske Združenju ZAMP za nekaj kar praviloma večina od vas ne uporablja in da Združenje SAZAS pobere za javno predvajanje glasbe na osebo v Republiki Sloveniji za 64% in  za glasbo v ozadju za 47% več kot je povprečje v Evropi, za avtorje ki so trenutni prejemniki plačil pa SAZAS  pobere približno 1.000 € na leto premalo in jih posledično tudi premalo plača.

Drugo vprašanje se je glasilo ali navedeni nasvet velja le za avdiovizualne vsebine ali pa tudi za morebitne druge vsebine. Odgovor je, da velja navedeni zapis praviloma za avdiovizualne vsebine, za ostale pa je treba smiselno pogledati konkretne primere. Ni namreč pomembna oblika prenosa vsebine, temveč način uporabe vsebine in sama narava vsebine. Povedano po domače. Ali uporabljate javno dela, ki jih ščiti Združenje ZAMP in ne na kakšen način jih javno predvajate ali zagotavljate dostop javnosti.

In odgovor na zadnje vprašanje. Kakšna je cena mojega nasveta? Jasno mi je, da ni smiselno, da posamezen frizerski salon najema odvetnike in pravne svetovalce, da mu bodo reševali primer, ki je vreden 40 € letno, sam pa bo zaračunal do nekaj tisoč eurov za rešitev. To bi morala biti naloga vaših zbornic. Ker tega niso naredile in ker ste kljub temu dobili nasvet, se mi lahko oddolžite tako, da me, ko me naslednjič vidite s kolegi kje v vašem koncu, povabite na pijačo.

Saj bi se priporočil za striženje, ampak pri moji količini las bi bil ta predlog »privlečen za lase«.

Upam, da sem vam pomagal, kar je bil moj osnoven namen in da boste imeli kakšen neupravičen strošek manj.

Inštitut ICDR

dr. Jurij Žurej, MBA

Obvestilo:
Članek smo objavili z avtorjevim dovoljenje.
Avtorjev blog si lahko ogledate na povezavi:

http://icdrjurijzurej.wordpress.com/2013/04/09/zamp-zakaj-in-kdaj-niste-dolzni-placevati/