10. kongres kozmetike in velnesa

Po zelo uspešnem 9. Kongresu kozmetike in velnesa septembra 2019, ki je presegel vsa naša pričakovanja, smo načrtovali izvedbo 10. jubilejnega kongresa 12. septembra letos. Vendar pa vas moramo obvestiti, da smo se zaradi negotove situacije glede omejitev zaradi širjenja okužb s COVID-19 odločili, da kongresa letos ne izvedemo. Upamo, da bodo razmere dopuščale organizacijo prihodnje leto, najverjetneje septembra 2021.

Osrednji del Festivala bodo strokovna predavanja o najnovejših ugotovitvah (pretežno naših raziskav) s področja kozmetike in velnesa, program pa bodo popestrile spremljevalne aktivnosti v izvedbi naših ekip ter predvsem razstava, prikazi, delavnice … razstavljavcev na razstavnih prostorih v avlah, kot novost pa smo  letos dodali možnost, da vaše delavnice oz. predstavitve izvedete še posebej v predavalnici Ana ali Julija. Lani, ko smo to poskusno omogočili glavnemu sponzorju, se je namreč ta možnost izkazala kot zelo uspešna. 

Kratka reportaža 9. kongresa: 

Velik obisk kongresa in vzdušje na njem, kot tudi rezultati ankete o kongresu, ki smo jo izvedli med sodelujočimi in med obiskovalkami in obiskovalci, ter pisne pohvale, ki jih prejemamo, potrjujejo, da je bil ne le največji, temveč tudi najuspešnejši doslej. Zadovoljstvo izražajo tako obiskovalke in obiskovalci, kot vi, ki ste sodelovali kot razstavljavci oz. ste izvajali dodatne aktivnosti v vzporednem programu. To nam je v veliko zadovoljstvo in vzpodbudo za naprej. To potrjuje, da smo v skrbi za stroko, njen razvoj in uveljavljanje na pravi poti in da je bila odločitev o nadgradnji dosedanjih Festivalov kozmetike in velnesa v kongres pravilna.  

Na letošnji kongres se je prijavilo okoli 460 zainteresiranih, končna številka prijavljenih (ob upoštevanju odjav) pa je bila 423. Nekaj od prijavljenih se kongresa ni udeležilo, nekaj jih je prišlo, čeprav niso bili prijavljeni. Na podlagi števila registriranih in ocene števila tistih, ki so se izmuznili registraciji, ocenjujemo, da se je kongresa dejansko udeležilo nekaj čez 400 ljudi. Vsa predavanja v veliki predavalnici, kot tudi vsa predavanja, delavnice in prikazi v vzporednem programu v manjših predavalnicah so bili dobro obiskani, na razstavnih prostorih je bilo po naših opažanjih živahno, še zlasti tistih, kjer so bile kakšne dodatne aktivnosti in možnost nakupa izdelkov. Zlasti ocene za predavanja v glavnem programu so bile zelo visoke, a tudi vzporedni program, ki je bil pretežno v vaši domeni, je bil dobro ocenjen in je zelo smiselno dopolnjeval glavni program – strokovna predavanja.